skip to Main Content
0745 520 213 0743 107 417 office@labaqua.ro str. Cibinului nr. 15, Târgu Mureș, jud. Mureș, România

Dorim să vă informăm despre prezenţa firmei noastre,
S.C. LABAQUACONSULT S.R.L. pe piaţa serviciilor privind Analizele de Mediu.
În cadrul Laboratorului se efectuează analize (încercări) din următoarele tipuri de probe:

  • apă potabilă
  • apă brută, de suprafaţă, subterană, minerală
  • ape uzate şi levigate
  • aer (emisii-imisii), gaze de ardere, gaze de proces
  • sol, sedimente, deşeuri, nămol
  • nivel de zgomot

În laborator se determină parametrii obligatorii pentru monitorizarea de control a apei potabile ( LEGEA 458/2002 ),
precum şi a apelor uzate ( NTPA001, NTPA002 ).

Laboratorul de Analize de Mediu este acreditat conform SR EN ISO/CEI 17025:2018 de către Asociaţia
de Acreditare din Romania, RENAR şi este autorizat de Ministerul Sănătăţii Publice pentru controlul oficial al apei potabile.
Pe langă analizele prezentate, Laboratorul execută, la cererea clienţilor (persoane fizice şi juridice), şi alte tipuri de analize,
prin aplicarea unor metode de încercare adecvate, în conformitate cu ultimele ediţii ale standardelor de analiză.
De asemenea oferă GRATUIT consultanţă privind legislaţia în domeniu.

Suntem orientaţi să găsim în permanenţă soluţii optime pentru D-voastră !
Ne preocupă să colaborăm în funcţie de condiţiile specifice al fiecărui client (inclusiv tarife)!

Back To Top